zoek op deze site Home Contact
home contact
divide

Brochure aanvraag premie warmtepompen
Hoe werkt een warmtepomp ?
De verwarming van de toekomst voor zowel nieuwbouw als renovatie.
Een rendement van meer dan 100%.
Energie - efficientie
De COP van een warmtepomp
Modellen
smallgreyLucht / lucht Wandmodellen
smallgreyLucht / lucht Vloermodel
smallgreyLucht / lucht Plafondmodel
smallgreylucht / lucht straalconvector
smallgreyLucht / lucht Inbouwmodel met kanalistatie
smallgreyLucht / lucht Multisplit
smallgreylucht / lucht inbouwcassette
smallgreyLucht / lucht VRV installatie
smallgrey Lucht/water warmtepomp met vloerverwarming
smallgreyWaterchiller
smallgreywater / water warmtepomp
prodbig
  page Warmtepomp - airco

De COP van een warmtepomp

Onder de COP van een warmtepomp verstaat men de verhouding nuttige warmte en opgenomen energie. Warmtepompsystemen zijn duurzaam. Het rendement voor verwarming kan oplopen tot 140 procent. De bron van warmte is bovendien onbeperkt en kosteloos beschikbaar: grond- en oppervlaktewater, buitenlucht en ventilatielucht. 
COP staat voor Coëfficiënt Of Performance. Achter COP staat altijd een getal. Dat geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen en dergelijke. Een COP van één betekent dat de warmtepomp net zo veel warmte afgeeft als die aan energie opmaakt. De huidige elektrische warmtepompen hebben een COP tussen drie en vijf. Bij een COP van drie geeft de warmtepomp drie maal meer warmte af dan het nodig heeft; het rendement is dan 300 procent.