zoek op deze site Home Contact
home contact
divide

warmtepomp premie 2017
certifisering van koelinstallaties
prodbig
  page Nieuwsbrief

certifisering van koelinstallaties

                                                                                                             

 certificering  en onderhoud van koelinstallaties

 

 
 De milieuproblematiek aangaande de ozon afbrekende stoffen  is ook aan de koelinstallaties niet ontgaan.

De koelgassen in de installaties zorgen mede voor de klimaatopwarming.

Hieromtrend werd een wettekst geformuleerd  die onder strikte controle van het ministerie staat.

 

Volgens  de Vlaamse Vlarem wettekst betreffende  art 5.16.3.3 koelinstallaties moeten de installaties vanaf 01 januari 2007 minimaal één maal om de twaalf maanden op goed functioneren en vanuit het oogpunt van preventie worden gecontroleerd op mogelijke oorzaken van lekkages.

Tevens worden alle koelmiddelvullingen en aftappingen  bij herstellingen en /of onderhoud geregistreed in een logboek.

Dit logboek moet aanwezig zijn bij de installatie en bij de  betreffende gecertificeerde installatie- of onderhoudsfirma.

 

-      Voor koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van 3 kg  bedraagt de frequentie éénmaal per 12 maanden of 1 maal per jaar.

-      Voor koelinstallatis met een nominale koelmidelinhoud van 30 kg of meer bedraagt de frequentie éénmaal  per 6 maanden of 2 maal per jaar.

 

Dit is ook Cool-Tech niet ontgaan .

Hierdoor is de bvba a.a. Cool-tech gecertificeerd  vanaf 01 november 2008 en zijn zij bevoegd om Uw installatie te voorzien van een certificaat .

Nieuwe installaties geinstalleerd door Cool-tech na 01 januari 2007 zijn volledig in orde met de regel wetgeving .

Een jaarlijks onderhoud en koelmiddellektest zijn verplicht uitgevoerd te worden.

 

Wij raden U dan ook aan een onderhoudscontract af te sluiten, zodat U zich geen verder geen  zorgen hoeft te maken.

 

Vergeet niet , koelmiddellekken zijn dure herstellingen, bij preventief onderhoud worden de lekken en herstellingen sterk gereduceerd, wat de kwaliteit en de kostprijs van de installatie ten goede komt.