zoek op deze site Home Contact
home contact
divide

wat zegt de regelwetgeving??
Op welke premies heb ik recht???
energieprestatieregelgeving in vlaanderen: veelgestelde vragen ???
Wat is E-peil
Welk type van ventilatie ??
prodbig
  page ventilatie

wat zegt de regelwetgeving??

 Ventilatienorm NBN D 50-001
Wat zegt de wet over ventilatie?

Ventileren, allemaal goed en wel. Maar ventileren kost geld, waarom zou ik dan investeren in een ventilatiesysteem?

Wel, omdat de wet het ons voorschrijft. 
Sinds 1 januari 2006 verplicht de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of in een grote renovatie in Vlaanderen.
Daarnaast is er de ventilatienorm (NBN D50-001), die de regels van de goede praktijk oplegt. Indirect impliceert dit ook al de noodzaak tot ventileren. 
In Wallonië is ventileren bij een nieuwbouw verplicht sinds 1996, waarvan sinds 1 september 2008 de Waalse EPB-regelgeving werd ingevoerd en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de code van de goede praktijk, gebaseerd op de ventilatienorm.

De ventilatienorm NBN D 50-001 
De NBN D 50-001 of de Belgische norm voor ventilatievoorzieningen in woongebouwen dateert al van 1991 en geeft concrete richtlijnen om tot een goede woningventilatie te komen. 
De norm bepaalt heel concreet het volgende:

  • de opdrachtgever is verplicht om ventilatievoorzieningen zoals geëist in de norm te voorzien
  • De bewoners zijn vrij om deze voorzieningen al dan niet te gebruiken. Dit houdt wel in dat de bewoner verantwoordelijk is voor problemen die voortvloeien uit het niet gebruiken van de ventilatievoorzieningen
  • De verse lucht dient aangevoerd te worden in de droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, bureau,…) en weer afgevoerd te worden via de natte ruimten, (badkamer, toilet, keuken,…)
  • Er moet een debiet van 3,6 m³/u/m² gehaald worden, of met andere woorden voor iedere m² aan droge en natte ruimten in de woning moet per uur 3,6 m³ lucht worden aan- en afgevoerd. In de hal, garage, kelder, zolder of dressing moet niet in verluchting worden voorzien.

Debiet 
Naast de basisregel: 3,6 m³/u/m² legt de norm ook enkele minima op voor specifieke ruimten.

Luchttoevoer 
 
Woonkamer min. 75 m³/u beperkt tot150 m³/u 
 
Slaap-, studeer- en speelkamer min. 25 m³/u en 36m³/u per persoon. 

Deze norm werd voor Vlaanderen aangepast naar standaard min.25m³/u tot max 72 m³/u, u hoeft verder geen rekening te houden met het aantal personen in de kamer.

Luchtafvoer 
 
Gesloten keuken, badkamer, wasplaats min. 50 m³/u beperkt tot 75 m³/u 
Open keukens min. 75 m³/u 
Toilet min. 25 m³/u 

(Bron: Milieuadvieswinkel)

Energieprestatieregelgeving

Naast de Belgische norm legt in Vlaanderen én sinds 1/09/2008 ook in Wallonië de EPB-regelgeving eisen inzake ventilatie op. Zo is de integratie van een ventilatiesysteem dat voldoet aan de NBN D50-001 verplicht in nieuwbouwprojecten. Het gebruik van energiezuinigere systemen dan deze voorgeschreven in de ventilatienorm wordt beloond in een betere E-peilscore.

Verbouwing 
Bij een renovatie is de EPB minder streng. Hier wordt enkel verwacht dat bij het vervangen van vensters in een ruimte, de nieuwe ramen zijn voorzien van ventilatieroosters.

Bij de uitbreiding van de woning gelden voor deze uitbreiding dezelfde regels als voor nieuwbouwprojecten.